کارخانه های پودر لباسشویی در اطراف شهرستان ماملودی و سوشانگوه در سال 2017

آتریج ویل کدام گروه است؟- کارخانه های پودر لباسشویی در اطراف شهرستان ماملودی و سوشانگوه در سال 2017 ,این شهرستان زمانی تأسیس شد که 16 خانه در مزرعه Vlakfontein در ژوئن 1953 ساخته شد و بعداً نام آن به Mamelodi تغییر کرد. قانون مناطق گروهی، ماملودی را به‌عنوان منطقه فقط سیاه‌پوستان تعیین کرد، اگرچه این موضوع با سقوط آپارتاید در سال ...